Når det er smitte blant de yngre, kommer fort uroen. Ved skolen og barnehager informerer den enkelte enhetsleder og rektor foreldrene direkte om situasjonen. Vi ønsker å minne om fagfolkenes vurderinger og at covid-19 fører til aller minst plager blant de yngre aldersgruppene.

Myndighetene har varslet at man skal se mer på antall alvorlig syke og antall sykehusinnleggelser og at antall smittede er mindre vesentlig enn før. Det er fordi smitten har langt lavere faregrad i de gruppene hvor den rammer nå. 

I Vennesla har vi fulgt regjeringens råd - og avventet nye råd. I dag kom de fra statsministeren og fagmyndighetene. Alle ned til 12 år skal vaksineres - hvis foreldrene ønsker det. I kommunen med høyt smittetrykk skal gul nivå i skole vurderes hvis det fører til at flere kan gå på skole enn de som er på skolen med grønt nivå. Disse vurderingene gjør vi nå i Vennesla.

I kveld vil kommuneoverlegen rutinemessig orientere kommunestyret om situasjonen. På et møte i kriseledelsen i morgen tidlig vil det bli tatt stilling til nye tiltak og eventuelle endringer.

Vi minner om at smitterådene gjelder overalt fremdeles, og at de er viktige. Avstand på mer enn en meter, hjemme når du er syk, lav terskel for testing, god håndvask og munnbind inne på offentlig sted hvis meteren ikke kan sikres.