Dette skjer etter råd fra ekspertene i Norges vassdrags- og energdirektorat (NVE). Kommunen gjennomførte et beredskapsmøte mandag morgen der vi oppsummerte situasjonen. På dette møtet deltok beredskapsledelsen, inkludert kommunedirektør og ordfører.

Geoteknisk ekspertise fra NVE undersøkte raset fredag kveld og var også på stedet i dagslys lørdag. Det ble da konkluderte med å følge raset hver sjette time inntil videre, men at ytterligere tiltak ikke var nødvendige på kort sikt. Vi måtte regne med noe utvidelse og noen nye sprekkdannelse

Akkurat dette er skjedd. Det har i helga vært noe utvikling i raset på Monen ved Ravnåsvegen

Mandag og tirsdag er det meldt mye nedbør. Det betyr nye store vannmengder inn i jordsmonnet. NVEs råd er derfor at kommunen fortsetter å sjekke raset hver sjette time ut denne uka. Vi følger opp dette rådet.

Mandag vil også ei drone komme til området, slik at man kan få undersøkt de ulike arealene enda nøyere. Det er i øyeblikket ikke tilrådelig å sende folk inn i selve bratthenget for å undersøke.

Et generelt råd til befolkningen er å holde seg unna bratte kanter og skrenter de neste dagene. Det kan oppstå mindre ras og skred når jorda mettes så kraftig med vann som nå. Dette gjelder særlig i områder med mye løsmasser og der det har rast ut før.