I 2022 og 2023 er det i stor grad ukrainske flyktninger med kollektiv beskyttelse som bosettes. I tillegg kommer overføringsflyktninger fra andre områder.

Flyktninger fra Ukraina gis kollektiv beskyttelse i Norge. Det betyr at de kort etter ankomst til landet skal bosettes i en kommune og inn i skole, utdanning eller arbeid.

Flyktningeavdelingen jobber tett med Vennesla voksenopplæringssenter, skole. barnehager, beredskapskoordinator, kommunehelsetjenesten, boligrådgiver og frivillige organisasjoner for å sikre en best mulig bosetting- og kvalifieringsprosess.

Her er viktige nettsider og kontakter:

Avdelingsleder for flyktningeavdelinge er Eirik Haanes 

Han kan kontaktes på eirik.haanes@nav.no eller mobil 959 88 346