- Vi får jevnlig inn stillinger som vi ikke får kandidater til, enten fordi de «venter på tidligere arbeidsgiver», venter på drømmejobben eller ikke ønsker å pendle. Det bekymrer meg. Ungdom uten forsørgeransvar bør benytte mulighetene som byr seg. De kan flytte litt på seg, sier leder for Midt-Agder NAV, Rolf Velle.

NAV-kontoret på Hunsøya betjener kommunene Vennesla, Iveland, Åseral, Bygland, Valle og Bykle. Under koronaen har arbeidsmarkedet vært svært tøft. Samtidig er det ikke helsvart. Ledigheten er på veg ned.

Akkurat nå er det flere ledige jobber i Bykle og på Hovden innen reiseliv, butikk og på skisenteret. Det er også ledige jobber i resten av Agder og andre deler av landet. Likevel takker folk nei til disse.

Messe torsdag

Torsdag 22. oktober arrangerer vi en digital jobbmesse i NAVs lokaler på Hunsøya, og vi har tatt kontakt med dem vi tror kan være aktuelle. Det er jobber i detaljhandel, i hotell- og restaurantbransjen og på skisenteret. Flere som burde sagt ja, har takket nei til å være med, opplyser Rolf Velle.

Dette skjer til tross for at arbeidsgiverne øverst i Setesdal er behjelpelig både med bolig og andre ting. Velle minner om hvor viktig jobberfaring er for videre framtid i arbeidsmarkedet.

- Mange ser nok ikke seg selv som reelle arbeidssøkere. De går med planer lenger fram. Da vil jeg be foreldre og andre voksne om å «pushe litt på». Han forstår at det kan være vanskelig for folk med famlie og barn å flytte for å ta jobber som kanskje ikke varer så lenge, men for ungdom bør det være en kjempemulighet, sier Velle.

Springbrett

Ikke bare får du jobb ved å fkytte litt på deg, du får også oppleve et nytt bosted og nytt miljø. Du samler viktig erfaring til senere i livet. Det er et springbrett! Kanskje noen måneder eller år utenfor bygda er det som skal til for at du kan få drømmejobben der du ønsker å bo.

Velle synes det er et stort tankekors at det er vanskelig å skaffe folk til ledige stillinger i en tid med ganske høy ledighet.

- Man kan ikke regne med full klaff på jobbønsket med en gang. Den beste måten å få drømmejobben på, er å si ja til de ledige jobbene som byr seg. Det viktige er å komme i gang med en jobb, sier Velle.