Kunstner Anna Berthelsen smilte stort mandag da hun sammen med Karl Einar Olsen i byggforvaltning hengte opp steinrekkene med 2000 unike steiner ved Paviljongen mandag. Arbeidet pågår hele denne uka. Hver eneste stein er varlig håndtert av barnehånd. Alle de som en dag skal ta over Vennesla, har vært med på å skape det unike kunstverket. 

Fantastisk reise

«Lekende vitaminer» er blitt en fantastisk reise. Den begynte med at noen i barnehagen ville gjøre noe mer, etter alle tegningene av regnbuer og «alt skal bli bra» og korona. De engasjerte kunstner Anna Berthelsen. Hun gikk nøye inn i bygda i lokalhistorien og identiteten vår og fargene vi omgir oss med. Sammen fant hun og barnehagene fram til ideen om å male stein.

Alle barnehagebarna malte tre steiner. Én kunne de beholde selv, de to blir kunst. Kunstverket hviler på verdiene mangfold, mestring, synlighet, muligheter og Grønn urban bygd.

Dere husker spiralen utenfor Kulturhuset i fjor. Den buktet seg som en fargerik påminnelse om glede og håp, forskjellighet og enhet – midt i høst- og vintermørket. Takket være teamet Anna Berthelsen (kunstneren) Monika Grødum Klungland, Anita Kverneland og Bess Thomodsæter (fra Venneslabarnehagene), Dag Hagen og Arnstien Håkonsen (kultur) og Ole Petter Omdal (park og idrett), blir nå kunstverket til noe fast og varig.  

Sponsorene Sparebanken Sør, Vef Entreprenør, Q-light, Reklamehuset og Hydro Vigelands Brug må også takkes. De har sørget for en del av pengene som gjør at Vennesla nå får et flott, nytt kunstverk.

Forskjeller blir blir helhet

Steinene er i ulike farger, men noen steiner er sølvfarget. De er ekte aluminium av verdens beste kvalitet fra Vigelands Brug. Kunstverket har så mange lag. Det er Grønn Urban Bygd, det er industrihistorien (i fjor var det 400 år siden industrien begynte på Vigeland) det er samhold, skaperkraft og helheten som mangfold kan gi.  Akkurat som Vennesla. Vi er 15.000 forskjellige innbyggere som sammen skaper en helhet.

Lekende vitaminer er samskaping av beste merke – og nå blir det feiring.

Åpningsfest!

23. september klokka 18.00 må du sette av. Da blir det offisiell åpning. Alle barnehagene er invitert. Kulturskolen skal underholde og ordføreren med flere skal tale.

Da er også lysene kommet opp. Kunstverket blir lyssatt slik at barnehagebarnas kunstverk skal lyse opp for alle i høst- og vintermørket.