Rektor Haus ber Vennesla-politikerne kjempe for et best mulig tilbud ved skolen. Som randskole er den utsatt, særlig nå som ett Agder kommer og i en tid med lave elevtall, som nå.

- Vi er på det mest sårbare et par år framover. Da øker elevtallene igjen. DA skal nye tilbud bygges ut. Da må dere være på banen. Byggfag hadde vært topp. Det kan selvsagt legges til Søgne, men er det bra for oss i Vennesla, sa Haus.

Kritisk til fritt skolevalg

Han er kritisk til fritt skolevalg, og sier det  blir en frihet for de flinke elevene. De mer skolesvake kan ha flotte kvaliteter og mange evner, men de får ikke firhet til å velge skole.

- Kristiansand er en kraftig magnet for de unge. Ved fritt skolevalg kan skolene i Kristiansand bygge opp populære tilbud og bli ekstra attraktive. Det er ikke like enkelt for en randskole, sa Haus, og la til:

- Hvem er for tvungent skolevalg for de med dårligst karakterer? Rekk opp hånda!. Ingen, selvsalgt, men det er faktisk det fritt skolevalg betyr!

Motoren må virke

Haus lanserte selv slagordet Urban Bygd i forbindelse med identitetsprosjektet for Vennesla i vår. Nå har rådmannen snakket om at fremtiden for Vennesla er å være Grønn Urban Bygd.

- Flott. Det skal vi bli, men da må den videregående skolen være en motor som virker. Vi må rett og slett greie å gjøre Vennesla til en magnet i framtida. Hvorfor skal Kristiansand være en sterk magnet alene i regionen?

Haus mener en videregående skole med både studiespesialisering og bredt tilbud innen yrkesfag er viktig.

- Legges tilbudene til byen, kan næringslivet der skaffe lærlinger og velge denb beste arbeidskraften. Skal Venneslas næringsliv holde tritt og helst være i forkant, må vi ha gode lokale skoletilbud, sa han.

Rådmann Svein Skisland har sagt at etableringen av Vennesla videregående skole i 1980 er den viktigste i Vennesla siden Hunsfos startet i 1886. Haus manet lokalpolitikerne til å kjempe for den offentlige videregående skolen i bygda.