Det er snakk om en som er smittet via idrettstrening utenbygds.

De andre smittede er tre russ (går på ulike videregående skoler i Vennesla og byen) som trolig er smittet av medruss.

En klasse ved Vennesla ungdomsskole må i karantene. Det samme må tre lærere.
I tillegg er det samlet 25 nærkontakter for de fire tilfellene. Flere av nærkontaktene er hjemmehørende i andre kommuner.

Vi regner alle fire tilfellene for å ha kjente smitteveger. Vi må anta at smitteveien/kilde for russen er andre russ, men opprinnelig kilde er vanskelig å avdekke.