Kommuneoverlege Per Kjetil Dalane forteller at to smittede har tilknytning til hverandre. Begge har vært i karantene fra før. Smittekilden er kjent og kommer fra annen kommune. Siden det nå testes positivt, går de to i isolasjon og det utvides med nærkontakter. 
Dette betyr at 12 elever ved femte trinn på Hunsfoss skole går i karantene til 5. februar. De har for en tid tilbake hatt kontakt med den ene smittede.  Alle aktuelle foreldre har blitt kontaktet allerede i går. Dette fordi man ønsket å være føre var og i forkant av testresultatet. Den smittede har på forbilledlig vist informert tidlig om mulig smitte. Nå som smittetilfellet er dokumentert, sender skolen en enkel info til alle foreldre. Alle ansatte er også informert.

De to siste smittetilfelle har også tilknytning til hverandre. Også her er smittekilden kjent og fra annen kommune. I denne saken  jobbes det med smittesporing og nærkontakter utover kvelden lørdag og i hvilken grad smittetilfellene kan få innvirkning på kommunale enheter. Karantene vil avhenge av hva smittesporingsteamet og kommuneoverlegen kommer til av resultater. Det kan bli en  karantenesituasjon med noe omfang, men det kan også bli små konsekvenser. Dette vil de neste timenes avklaringer avgjøre.

Ordfører Nils Olav Larsen er fornøyd med arbeidet som gjøres med smittesporing i helga, og han imponert over hvor fort det jobbes fram avklaringer. 
Vi kommer tilbake med endelig informasjon når vi har en avklart situasjon.