Dermed er det åtte smittede totalt søndag og ti smittede i helga. Ni av disse hasr tilknytning til de fire klyngene vi har omtalt tidligere. De fire siste har også det. Kun ett tilfelle er i er i nytt miljø. Her kommer smitten fra nabokommune.

Det er ringt noen flere nærkontakter søndag kveld. Smittesporingsteamet  og kommuneoverlegen har jobbet intenst de siste dagene. Det var i helga noe over 200 personer i karantene, i tillegg kommer ventekarantene. Samtidig var 28 i isolasjon. Smitteteamet ringer alle over 50 år i isolasjon daglig for å høre hvordan det står til.

Ventekarantene endres ofte raskt. Lørdag lå det an til at 28 av 82 elever kunne komme på skolen på Eikeland skole mandag.  Nå ligger det an til at 40 elever kan komme. Tre klassetrinn er i karantene.

Det er også noen i karantene ved Skarpengland skole, i tillegg til karantene ved Kvarstein skole, Snømyra barnehage og Smååsane barnehage.