De fire nye smittetilfellene 6.august  har alle kjent smittevei og som følge av dette er det satt 7 nærkontakter i karantene.

I tillegg er det satt 8 nærkontakter i karantene som følge av et smittetilfelle i annen kommune. 

Vi minner om viktigheten av å holde avstand og teste seg ved symptomer, og bruke munnbind inne på offentlig sted når ikke avstand kan garanteres.