- Vi kommer tilbake med mer informasjon når smittesporingsarbeidet er kommet lenger og vi har flere detaljer, sier ordfører Nils Olav Larsen.

Arbeidet med å informere aktuelle personer om karantene og å utføre smittesporing skikkelig har pågått en stund og vil pågå noe tid til.

To av de smittede er allerede i karantene, og overføres nå til isolasjon. De to andre er nye tilfeller, og der pågår nå arbeidet med å få oversikt.
Kommuneoverlege Per Kjetil Dalane regnet like før halv fem med å ha avklarer situasjonen i løpet av en time eller to.