For å ta smitten først: De fire nye tilfellene er alle i karantene fra før, og det  er faktisk ikke nye nærkontakter. Søndagens smittetilfeller er alle innenfor de kjente karantenesirkelene. Det aller meste av smitten i Vennesla har de siste dagene vært i kjente smittesirkler, og det er akkurat det vi har håpet på. Kommuneoverlegen har sagt han regner med en del nye smittede, men håpet er at smitten isoleres inne i karantenene og smittekjedene. Da vil smitten etterhvert dø ut. For å oppsummere. Det ser ganske bra ut - totalt sett.

Likevel er det litt usikkerhet. Av de syv smittetilfellene lørdag, viste ett seg å ha ukjent eller usikker smitteveg. Vi beklager at vi lørdag meldte at alle hadde kjent smitteveg, Smittetilfellene lørdag førte også til at en klasse på niendetrinn ved Vennesla ungdomsskole må i karantene.

Ungdomsskolen har hatt betydelig karantene-trykk etter smitte. Tre klasser vil avslutte karantene over helga, mens to nye skal ut i karantene, en åttendeklasse og den nevnte niendeklassen. Rektor Dag Stian Tallaksen jobbet søndag med forsterkede smittetiltak. Skolen endrer ikke status fra gult nivå, men gjør enkelttiltak for å redusere antall nærkontakter ytterligere. Litt forenklet kan vi snakke om et forsterket gult nivå.

- Det er veldig viktig for oss at elevene kan komme på skolen og ha så normal undervisning og normal læring som mulig. Likevel ønsker vi å gjøre noen ekstratiltak. Dette vil særlig ramme språkfag og valgfag. Vi avslutter all undervisning hvor elever fra flere klasser deltar.  Dette som en ekstra forsikring. Vi gjør også noen rutine-endringer slik at lærere og ansatte treffer færre elever enn de normalt vil gjøre, opplyser Dag Stian Tallaksen.

Avgjørelsen er tatt i samråd med kommuneoverlege Per Kjetil Dalane. Av hensyn til elevenes skolegang, er det strenge regler for når rødt nivå innføres, og kommuneoverlegen er klar på at skolen bør fortsette på gult nivå.

HER KAN DU LESE OM SMTTEVERN OG GRØNT, GULT OG RØDT NIVÅ I SKOLEN