To smittede er i nær relasjon og i samme husstand som tidligere smittet.  Den ene smittede går i Klokkerstua barnehage og var i barnehagen fram til sist fredag. Det dreier seg om britisk mutert virus som er meget smittsomt. 

Dette betyr at 26 barn fordelt på avdelingene/gruppene Skofus, Tøflus og Labbetuss må i karantene.  Det samme må minst 14 voksne. Hele husstanden til barna må i ventekarantene.  SMS er sendt til foreldre/foresatte for få minutter siden, og foreldre/foresatte inviteres til et digitalt informasjonsmøte senere i kveld. Kommuneoverlegen vil delta på dette. 
Alle berørte oppfordres til å bruke www.c19.no og bestille testing i morgen onsdag.  Kommuneoverlege Per Kjetil Dalane ber også om at de små barna testes slik situasjonen er nå. 
De tre berørte gruppene i Klokkerstua barnehage er de samme som også tidligere i år måtte i karantene.  Styrer i barnehagen, Kristin Håland, ber alle følge opp råd og informasjon de får, og at det viktige nå er å redusere smitten og smittefaren. 

To andre smittetilfeller er også meldt tirsdag kveld. Den ene, trolig begge, har også relasjon til det pågående utbruddet fra før helga. Sist uke var det som tidligere meldt, åtte smittetilfeller, alle med samme opprinnelige opphav, og det er altså snakk om mutert virus

Smittesporingsteamet i kommunen har en hektisk kveld.  Det jobbes med fire tilfeller og det skal bringes full oversikt over et ukjent antall nærkontakter og kontakter som må i karantene, eller ventekarantene. Ventekarantene betyr karantene for de som er tett på en vanlig nærkontakt. Ventekarantene  varer til det foreligger negativt testresultat, minst. 
Ordfører Nils Olav Larsen sier vi nå er i en uavklart situasjon, men at han har full tillit til smittevernarbeidet og at folk også må bidra med godt smittevern:

-Vi er i en uavklart situasjon, men systemet virker. Det siste er viktig å understreke.  Det er grunn til å rose kommuneoverlegen som de siste dagene har satt mange i ventekarantene.  Hvis ikke, kunne vi nå hatt svært mange smittede. Vi står tydeligvis overfor et virus som smitter mye heftigere enn før.  Det blusser opp i nye forgreininger.  Nå må alle følge smittevernreglene ekstra nøye. Vi må holde  god avstand og ikke minst ikke nøle med å teste oss. Testing er nøkkelen til å avdekke smitte tidlig og stoppe utbrudd tidlig, sier ordføreren. 

Kriseledelsen følger situasjonen nøye og er klar til å reagere med ekstra tiltak når eller hvis kommuneoverlegen mener det er faglig riktig.

Dette er informasjonen vi har nå.  Vi oppdaterer når smittesporingsteamet har fått helt oversikt.