Politikerne skal avgjøre saken i et ekstraordinært plan- og økonomimøte fredag 26. mars. Dette er hovedinnholdet i rådmannens forslag over tiltak som skal gjelde fram til 12. april, utarbeidet av beredskapskoordinator Ingrid S. Konsmo:

 • Fortsette med forbud om å samle flere enn fem gjester i eget hjem. Unntak for flere hvis alle er fra én husstand eller fra samme barnhagekohort eller barneskolekohort.
 • Fortsette med registering av gjester før de serveres på serveringsstedene
 • Fortsette med registering av brukere av treningssentre.
 • Fortsette med ventekarantene. Karanteneplikten gjelder for personer som kommuneoverlegen vurderer er blitt eksponert for smittefare, eller som han pålegger karantene for mens de venter på eget eller nærkontakters prøvesvar.

Viktig regel

På kriseledelsens møte torsdag ble gjesteforbudet understreket som svært viktig. Nasjonalt er rådet at vi ikke skal ha mer enn to gjester på besøk. Vennesla fortsetter med forbud (altså regel) om maksimalt fem gjester. Dette for å ha en mulighet til å sanksjonere hvis det samles mange noen steder. Vi ber alle bidra til at denne regelen ikke utfordres.

Utover dette forsøker Vennesla kommune å harmonisere sine råd og regler med regionen førøvrig og Norge. Da blir det forhåpentligvis lettere å følge med for den enkelte innbyggere.

Kommuneoverlege Per Kjetil Dalane understreker at smitten er kraftig redusert i Vennesla og regionen. Likevel viser de muterte virusvariantene en bemerkelsesmessig evne til spredning. Plutselig oppstår stor smitte i områder nesten uten smitte (Ålesund er ett eksempel)

Dalane og kriseledelsen er skjønt enige om behovet for å holde høyt fokus på smitteverntiltak og følge en restriktiv linje også i påska og utover i april.

Noen viktige råd og regler

Vi understreker i tillegg disse viktige rådene og reglene:

 • Forsøke å holde to meter avstand, hvis ikke bruk munnbind (nasjonalt råd).
 • Alle bør begrense sosial kontakt mest mulig.
 • Benytt kun kjøpesentre og varehus i egen kommune.
 • Skjenkestopp og skjenkeforbud gjelder hele landet. (nasjonal regel)
 • Alle arrangementer bør avlyses (nasjonalt råd). Hvis de likevel holdes, gjelder disse reglene:
 • Maks ti personer på private sammenkomster i andre lokaler enn hjemme, som for eksempel en bursdag i leid lokale.
 • Maks ti personer på innendørs arrangement, likevel 20 personer hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser.
 • Inntil 50 personer i begravelser og bisettelser. 
 • Maks 50 personer på innendørs idrettsarrangement for barn og unge under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune.
 • Maks 50 personer på arrangementer utendørs.

Tiltak for de unge

I Vennesla har vi vært opptatt av å holde svømmehallen stengt, men åpne hvis spesielle grupper ønsker et spesialarrangement for ungdom – eksempelvis Moonlight. Dette er ikke tillatt etter nye nasjonale regler. Vennesla kommune jobber med opplegg i påska for barn og ungdom. Dette vil bli informert om mer i detalj fredag. Vi oppfordrer alle til å ta godt vare på hverandere i påska. Ta en telefon, gå en tur sammen. Finn på noe ute. Mange er slitne og trenger en opptur. 

Da vil vi også sende ut den endelige forskriften som blir vedtatt – og du vil finne en samlet oversikt over råd og regler på vår hjemmeside under vignetten Korona-informasjon