- Å hjelpe barna med kunnskap og mestring og inkludering, slik at de kan leve ut sine evner, talenter, drømmer og visjoner, er kanskje den aller viktigste oppgaven vi har som kommune. Hele framtida hviler på på våre barn. Derfor er det en stor glede som ordfører å ønske velkommen til barnehageåret som startet 1. august og det nye skoleåret som starter nå torsdag 19. august, sier ordfører Nils Olav Larsen på vegne av hele Vennesla kommune.

 

Det er altså hele 174 barn som i torsdag begynner i første klasse i Venneslaskolen. Noen gleder seg, noen er litt redde, de fleste har sommerfugler i magen.

 

Fire gode råd

Vi har fire veldig gode råd vi håper foreldrene vil følge opp:

  • Snakk positivt om skolen og skolens betydning med barna. 

  • Hjelp til slik at alle får venner og blir inkludert. Bidra til godt miljø for alle.

  •  Snakk med skolen først, ikke snakk gjennom barna hvis noe ikke fungerer. Ta opp ting slik at de kan bli løst.

  •  Sørg for at barnet ditt går eller sykler til skolen der det er mulig og trygt. Altfor mange barn blir kjørt - og det skaper også unødvendig trafikkfare og kø. Nå er sjansen til gode og sunne vaner for år framover.

Grønt nivå

Det er også en stor glede å ønske velkommen til Venneslaskolen på grønt nivå. Det betyr at elevene kan starte på skolen uten inndeling i kohorter og at de får en tilnærmet normal skoledag. (dette kan selvsagt bli endret hvis smittesituasjonen endrer seg.

fortsatt gjelder tre viktige råd:

  • Holde barn og voksne hjemme ved sykdom

  • God håndhygiene

  • Holde avstand mellom voksne.

De enkelte skolers hjemmesider er oppdatert med mye viktig og nyttig informasjon. HER er også lenke til "skoleruta" med oversikt over ferie og fridager for dette skoleåret.