Skal du investere i driftsbygning, kjøpe eiendom/tilleggsareal eller trenger å foreta mindre investeringer i forbindelse med generasjonsskifte på gården?

På sidene til Innovasjon Norge finner du nyttig informasjon:

Kontaktpersoner:

Fagansvarlig landbruk Marte Eckhoff
Telefon: 982 94 307 / Sentralbord: 3813 72 00