Før du kan ta i bruk det du har bygget, må du søke om ferdigattest. Ferdigattesten viser at saken er ferdigbehandlet av kommunen. Attesten gis på bakgrunn av innsendt dokumentasjon om at arbeidet er ferdigstilt.

Dersom det er sendt inn en søknad via en ansvarlig søker er det ansvarlig søker som skal søke om ferdigattest.

Her finner du søknadsskjema for ferdigattest