- Å få lov til å forme og sette sitt preg på noe helt nytt, blir spennende. Jeg får økt kompetanse og mulighet for å påvirke, sier helsefagarbeider Jan Børre Amundsen om hvorfor han søkte jobb i Vennesla kommunes nysatsing.

Heltid

«100 prosent stilling!», kommer nesten i kor fra sykepleier Malene Gundersen Moseid og helsefagarbeiderne Anne Katrine Hildebrandt, Kaia Maria Etsy Jensen og Anette Thorkildsen når vi spør om det samme.

Bemanningskontoret opprettes først og fremst for å fremme heltidskultur i Vennesla og for å skape flere heltidsstillinger. Det var der det begynte. Men det handler også om å spare penger på å administrere masse vikarer til enkeltvakter – og å gi bedre tjenester.

Viktig for kvalitet

De fem ledes av Birte Mønsted. Hun har både prosjektert og skal lede Bemanningskontoret. I første omgang skal de fem jobbe ut mot Venneslaheimen og de ulike bofellesskapene til Enhet for Livsmestring.

- Brukerne vil få færre å forholde seg til når vi ansetter faste vikarer. Bare det er viktig for kvaliteten. Samtidig vil vi jobbe på tvers av enheter. Dette vil skape kompetanseoverføring. Vi får ned noe av silotenkningen, sier Birte Mønsted som gleder seg til å komme i gang for fullt.

Det siste året har hun brukt til å analysere behov og planlegge Bemanningskontoret.

Driften skal dekkes ved reduserte vikar- overtid og administrasjonsutgifter. De fem ansatte skal jobbe på maksimalt tre ulike enheter/bofellesskap, og de inngår i helgeturnus.

Gode erfaringer

På forhånd var det kritikk om noen ville søke stillinger med såpass mange forskjellige arbeidssteder og miljøer. De fem svarer alle at de synes variasjon er spennende. Dessuten gir det utviklingsmuligheter og kompetanse.

- Arendal har nesten samme modell. Modum kommune har også veldig gode erfaringer med bemanningskontor, sier avdelingsleder Birte Mønsted.

1. oktober var det oppstart med kursdag på Kulturhuset. De fem ansatte fikk foredrag om Venneslaheimen og Enhet for Livsmestrings ulike tilbud – pluss en masse annet.

Utvider til nyttår

- Over nyttår er planen å utvide bemanningskontoret til også å gjelde hjemmetjenesten. Etter hvert kan det også bli aktuelt å utvide til skolefritidsordningen og barnehagene. Det får vi se, sier Birte Mønsted.

En av de store fordelene med å organisere et eget frittstående bemanningskontor, er at det kan tilpasses hele kommunen etter hvert. Hver enhet må ikke bygge opp sitt eget.

Politikerne uttrykte store forventninger til effekten av bemanningskontor da kommunestyret vedtok ordningen tidligere i år.