Det er noe økende smittenivå, men vi har fremdeles et lavt nivå med 46,9 tilfeller pr 100.000 innbyggere. Vi ligger godt under landssnittet - hvor tendensen også er noe økende. Vi er i en normalsituasjon hvor alle kan leve som normalt og møtes som normalt.

Noe redusert beredskap

Fra 1. november tar vi ned noe av ekstraberedskapen ved testsenteret i Holtet. testsenteret vil som før ha åpnet på dagtid mellom 08.00 og 15.00 på hverdager og 09.00 til 15.00 i helger Det mobile testteamet avslutter sin beredskap. Vi legger også ned vaktberedskapen på kveld. Tester må hentes i åpningstiden.

Kun ett av de fem smittetilfellene siste uke, har ukjent smitteveg. To av de smittede er fullvaksinert. Kommuneoverlege Per Kjetil Dalane forklarer

Svært god vaksine

- Vaksinen mot covid-19 har godt over 90 prosent effekt, og er med det en av de aller beste vaksinene som finnes. En  vanlig influensa-vaksine har til sammenlikning 60 prosent effekt. Likevel er de ti prosentene effekt-avvik nok til at også fullvaksinerte kan smittes og noen ganger bli syke, sier han

Smittevernrådene er alltid greie å følge. Det viktigste rådet er å bli hjemme når du er syk, men det er også klokt å vakse hendene ofte. 

Vi har ingen garanti for at ikke også Vennesla vil få nye oppblomstringer slik vi har sett  noen andre agderkommuner den siste tiden. Vi må også regne med mørketall nå som mestedelen av smittesporingen er avsluttet og skjer ved selvtesting og eget ansvar. Kommuneoverlege Dalane minner om at hele pandemi-arbeidet i stor grad handler om å unngå alvorlig sykdom og sykehusinnleggelser, og at noen smitteøkninger med ujevne mellomrom er å forvente. Det er ingen dramatikk i det.

Siste uke ble det utført 15 pcr-tester og 152 hurtigtester ved testsenteret i Holtet. Det ble delt ut 82 selvtester til nærkontakter og 235 selvtester til mennesker med symptomer.