Tre smittetilfeller henger sammen. De to siste har ikke tilknytning hverken til hverandre eller andre kjente tilfeller.

Teststasjonen i Holtet vil bli ekstra bemannet utover kvelden for å betjente nærkontakter etterhvert som de ringes med beskjed om å teste seg. Det vil da bli tatt både hurtigtest og vanlig test. Førstnevnte gir svar i kveld. Sistnevnte får vi svar på i morgen tidligst.

I øyeblikket er omfanget uavklart for kommunale enheter som barnehage og skole. Foreldre og foresatte vil i tilfelle få egen informsjon på sms fortløpende, og kan avvente. Først når alle som skal ha beskjed, har fått beskjed, og vi får oversikt over omfang, informerer vi allmennheten her.

Den private barnehagen Snømyra barnehage er igjen rammet. En ansatt er smittet. Denne gang er det en helt annen avdeling enn forriige gang. 12 barn og fire ansatt må i karantene. Husstandene må i ventekarantene. Styrer Sigrid Frigstad har informert alle og venter nå på at kommuneoverlegen og smittesporingsteamet skal bli med på et digitalt informasjonsmøte. 

Smittesporingsteamet er forsterket i ettermiddag og kommuneoverlegen jobber intenst. Alle pressehenvendelser må skje til ordfører Nils Olav Larsen.