Det er all grunn til å rose både smittesporere og testpersonell som har en stor jobb når det er så mange smittetilfeller som nå. Vi har hatt 16 smittetilfeller til nå denne uka.

Av de fem nye siste døgn var tre i karantene fra før og en har ukjent smitteveg.

En klasse ved Moseidmoen skole er informert om å teste seg dag 1 og 3,4 eller 5. Siden det ikke er ledige tidspunkter til test før etter skoletid fredag, derfor hjemmeskole i morgen fredag.

Siden testkapasiteten er så presset som nå, jobber vi med gode alternative løsninger. Vi har allerede lært opp personell ved Vennesla videregående skole slik at elevene kan teste elever selv.

To ansatte fra testklinikken vil i dag reise til Øvrebø Videregående skole og Kristen VGS Vennesla for opplæring av selvtesting med hurtigtest. Hensikten er at elevene skal kunne teste seg selv ved smitte i klassen. Dette er mer effektivt og sparer kapasitet på teststasjonen. Elevene må teste seg dag 1, 3 og 5 og negativt testsvar gir unntak fra smittekarantene.

Neste uke vil vi tilby samme opplæring til Vennesla Voksenopplæringssenter.

Vi er bekymret for den økende smitten i Vennesla. Samtidig ligger vi over landsgjennomsnittet i vaksineringsgrad og vi er inne i en fase hvor man må regne med mer smitte i samfunnet – uten at konsekvensene er så store som for noen måneder siden. Kommuneoverlegen og kriseledelsen følger situasjonen tett.

Vi minner om at meteren fortsatt gjelder. Håndvask er viktig og vi oppfordrer til å bruke munnbind innendørs på offentlig sted når tilstrekkelig avstand ikke kan sikres.