- Det er svært viktig at alle nå følger anbefalingene: Treff færrest mulig, avlys arrangementer og vær nøye med avstand. Målet er å isolere smitten i de fire klyngene slik at den dør ut der. Da må vi ha ned kontakten mellom folk. Vi må ha ned mobiliteten i samfunnet, sier kommuneoverlege Per Kjetil Dalane.

Vi minner om at det nå er ekstra viktig å teste seg Teststasjonen i Holdet er åpen fra kl. 08.00 om morgenen til kl.  21.00 om kvelden hele helga.. Time bestilles på www.c19.no

Smittevegen inn i de fire klyngene er fortsatt ukjent, mens smitten deretter er rimelig godt kartlagt. De fem tilfellene handler om nærkontakter som allerede er i karantene. Vi har god oversikt over smitten etter at den blomstret opp for to dagen siden. Det er i øyebllikket uklart om det blir nye vesentlige karantene-situasjoner. I formiddag var over 200 personer i karantene. I tillegg kommer ventekarantene.

Smittesporerne har jobbet intenst de siste dagene. De fortsetter sitt arbeid utover fredagskvelden og i helga. 

Ukjent smitte

Statistisk sett oppdages drøyt 50 prosent av smitten. Det vil alltid være mørketall. Kommuneoverlegen finner det at vi har smittede i kommunen som ikke vet de er smittet. Det er derfor det er ekstra viktig å redusere kontakten mennesker imellom akkurat nå.

Vennesla kommune hadde fredag formiddag møte med Statsforvalteren i Agder, fylkeslegen og Fhi. De mener Vennesla har satt inn tilstrekkelige tiltak nå – og mener råd om færrest mulig kontakter og arrangements-avlysning er en riktig vei å gå.

Mandag blir det et fellesmøte for flere kommuner i Kristiansand-regionen for å drøfte eventuelle fellestiltak. Helsemyndighetene er bekymret for at det muterte britiske viruset følger til litt uransakelige smitteveger. Vi må hindre at oppblomstringen den siste tiden blir noe varig på Agder.

Vi har rett og slett fortsatt noen tøffe uker framover, der vi alle sammen må stå på enda litt ekstra for å få bukt med smitten igjen. Det er ikke moro å skrive akkurat dette, men sånn er virkeligheten.

Vaksine

De siste tallene fra Fhis statistikkbank viser at 3.456 innbyggere i Vennesla kommune har fått sin første vaksinedose, mens 680 innbyggere er ferdigvaksinert. De neste to ukene kommer 846 doser. De fleste vil gå med til revaksinering. Mer om det på vaksinesiden uke for uke.

Vi kan også glede oss over at vaksineringen vil gå noe fortere enn planlagt i hele Norge. Regjeringen meldte fredag at intervallet øker mellom første og andre dose Pfizer og Moderna-vaksine med inntil 12 uker. Det betyr at alle under 45 år vil kunne få vaksine fem uker tidligere enn beregnet.

Personer mellom 18 og 44 år vil kunne få tilbud om første dose i uke 29 (19.-25. juli) i stedet for uke 34 (23.-29. august).

Det økte intervallet innføres 3. mai og vil ikke ha tilbakevirkende kraft. Det vil altså ikke påvirke revaksineringen som allerede er avtalt.