- Dette viser økende smittetrend i Vennesla og stadig økende smitte i våre områder, og det er derfor all grunn til å minne om hvor viktig det er at alle følger opp nasjonale smittevernrådene, sier kommuneoverlege Per Kjetil Dalane.

Fem positive - 13 nærkontakter

I alt ble 24 personer testet med hurtigtest ved teststasjonen i Holtet lørdag. Det resulterte i at fem testet positivt. Senere viste en retest negativt resultat for tre av dem. Hurtigtester er ørlite mer usikre enn de ordinære testene. Kommuneoverlegen sier alle fem regnes som positive og at det er satt i gang smittesporing på vanlig vis. De fem med positiv test har medført at 13 nærkontakter må i karantene. En av de fem testede bor ikke i Vennesla, men i Iveland kommune.

Av de 13 nærkontaktene er 10 hjemmehørende i Vennesla, en i Iveland og en i Kristiansansand. I tillegg er det meldt om en ny nærkontakt i karantene i Vennesla etter flyreise fra utlandet i løpet av dagen.

Viktig å få napp på smitten tidlig

Det har ikke avtegnet seg noe mønster i smittesituasjonen, og det er ingen kjent smittekilde. 

- Vi har altså valgt å ta konsekvensen av de fem positive hurtigtestene, selv om noen retestet negativt senere. Dette gjør vi for å være på den trygge siden, og vi har egentlig ikke noe alternativ til det. Noen kan være falsk positive, men vi kan ikke spekulere i det. Vi må ta smitten på dypeste alvor. Vi får eksakt oversikt etter at alle de fem tar ordinær pcr-test mandag, som er enda mer presis enn hurtigtestene .

- Det er viktig at vi får napp på smitten så tidlig som mulig. Da reduserer vi mulighetene for spredning. Vi må hele tiden jobbe for å være helt på høyde med smitten, forklarer Dalane.

Ikke konsekvens for tjenester

De mye smittetilfellene har ikke konsekvenser for barnehager, skoler, eller andre kommunale tjenester. 
Ordfører Nils Olav Larsen berømmer kommuneoverlegen og smittesporingsteamet for svært god innsats. Han ber hver innbygger følge smittevernrådene og være svært tidlig ute med å teste seg hvis man er i tvil om smitte. Han gjentar at dess raskere smitte oppdages, dess fortere kan den isoleres og konsekvensene begrenses.