Flere av dagens nye smittetilfeller kan relateres til smitten ved Vennesla videregående skole. Det kom fire nye smittede mandag, deriblant to elever ved Vennesla videregående skole. 

Et femte smittetilfelle er meldt tirsdag ettermiddag og her pågår smittesporing. Foreløpig har ikke dette tilfellet noen kjent relasjon til andre smittede.

En av de smittede var på Hjerterom mandag ettermiddag. Dette var en stille periode med få folk, men kommuneoverlege Per Kjetil Dalane ber om lav terskel for testing. Vi vil ikke be alle besøkende teste seg, men de som har vært på kafeen bør følge godt med på mulige symptomer.

Vi går inn i en periode hvor vi må regne med mer smitte. Smitten øker over hele landet, særlig blant de yngre og uvaksinerte, i takt med åpningen av samfunnet.

Ved testsenteret i Holtet er det svært stor pågang i øyteblikket. Du bestiller testing via C 19.no. Vi har åpent fra 08.00 til 12.00 vanlige dager, men har nå også åpnet opp ettermiddager.

Ikke ring testsenteret for å få time. Da belaster du bare systemet helt unødvendig.

Testsenteret jobber med å lære opp helsefagelever ved Vennesla videregående skole, slik at de kan overta testing av skolens elever framover. Dette kan bli klart i løpet av noen dager.

Etter nye rutiner skal ikke nærkontakter i karantene i samme grad som før. For mange holder det å teste seg dag én, dag tre og dag fem. Har man negativ test kan man fortsette uten karantene. Smittesporerne gir beskjed i til hver enkelt nærkontakt om hvordan den enkelte skal forholde seg.