Birgit Åmli feirer med bad.
Birgit Åmli feirer med bad.

25.000 liter kloakkvann!

25.000 liter kloakkvann i døgnet renner ikke lenger ut i elva, men inn i den nye kloakkledningen og videre helt ned til renseanlegget på Odderøya i Kristiansand.

Miljøeffekten er som et stort kinderegg: Rugåna blir mye reinere, Otra blir litt reinere og krypsivet nede i fjorden får mindre næring å vokse på.

Nye overvannsrør og nye bekkeløp er på plass
Nye overvannsrør og nye bekkeløp er på plass

Stor jobb

- Grønn Urban Bygd er mer enn ord. Det handler også om noe så konkret som å ha moderne kloakkløsninger. Nå har vi gjort en stor jobb med å modernisere og rense på Samkom, sier enhetsleder for teknisk forvaltning Arne Vatne.

Det er den største kloakksaneringen på mange år i Vennesla kommune. En rekke husstander på husstander på slette ved Samkom og Samkomheia kan koble fra slamutskillerne sine. Nå får de moderne kloakkanlegg. Prosjektet på Samkom er siste del av et større prosjekt som ble satt i gang i forbindelse med bygging av ny veg og sykkelsti i området.

Den nye snarvegen
Den nye snarvegen

14 millioner

Byggeleder har vært Vennesla kommunes mest erfarne avdelingsingeniør. I 40 år har Birgit Åmli vært i Vennesla kommune. Hun liker seg best ute i grøfta, ikke inne på kontor. Åmli kaller Samkom-utbyggingen for et vinn-vinn-prosjekt.

-Til sammen bruker vi 14 millioner kroner, noe mer enn planlagt, men vi får gjort en rekke ting samtidig når vi først var i gang, forteller hun.

Gjort klart til ny parkeringsplass.
Gjort klart til ny parkeringsplass.

Mye gjort på en gang

 I tillegg til å rense elva og få på plass helt nytt kloakknett med ny pumpestasjon og over 1000 meter ny ledning, er følgende gjort:

  • Ny vannledning med vann fra Drivenesøya, det gamle vannverket brukes nå som trykkforsterker for å få vannet opp til de øverste husene på Samkom.  
  • Ny asfalt i store deler av boligfeltet.
  • Nye overvannsløp. Klimaendringene betyr at rørdimensjonen og størrelsen på bekkeløp flere steder mangedobles.
  • Nye sikringer av bekker
  • En ny asfaltert snarveg oppå rørgatene, som gjør skolevegen mye kortere for mange. Den er så bratt at den formelt ikke kan kalles gangvei, men sommerstid blir det i alle fall en grei veg å bruke for mange.
  • Nytt parkeringsområde for Samkom skole er grovplanert
  • Nytt veglysanlegg i hele området.
  • På grunn av ny vannledning kunne en gammel vannledning saneres – og det vil spare vedlikehold.
  • Planert klart til lekeplass
Avdelingsingeniør Birgit Åmli og enhetsleder Arne Vatne der overvannsrøret nå kommer ut.
Avdelingsingeniør Birgit Åmli og enhetsleder Arne Vatne der overvannsrøret nå kommer ut.

Penere

- Vi har gravd gjennom hager, hekker og hustomter. Det har ført til at hele boområdet i etterkant er blitt oppgradert. Vi har forsøkt å gjøre det pent etter oss. Samtidig har mange beboere satt i gang på egenhånd. Jeg synes hele Samkom er blitt flottere, sier Birgit Åmli - før hun feirer med et bad i kulpen i Rugåna – akkurat der kloakken før kom ut!