Det viser seg at fakturaen for januar for hjemmehjelp som ble sendt ut i uke 8 dessverre inneholdt feil sats. Vi holder på å få oversikt over dette og ber alle om å betale regningen de har mottatt. Feilen rettes opp på neste faktura. Dvs. dersom du har betalt for mye, vil du betale mindre ved neste faktura. De som har betalt for lite, vil få restbeløp på neste faktura. 

Vi beklager ulempen dette medfører.