Feiing og tilsyn er en del av det brannforebyggende arbeid, og hensikten er at den enkelte feier og husstand med felles anstrengelser skal kunne forebygge og motvirke branntilløp og andre farlige situasjoner som kan oppstå.

Det skal føres tilsyn med fyringsanlegget i bygget hvert fjerde år, men normalt ikke samme år som det feies.

Feiing av skorsteiner er behovsprøvd, noe som vil si at skorsteinen blir feid minimum hvert fjerde år, eller hyppigere - i forhold til den enkelte huseiers bruk av ildsted. Hyppighet for feiing er basert på ulike faktorer - blant annet hva det fyres med, hvordan det fyres og sotmengde.

Varsellapp i postkassa
Et par dager før feieren kommer, får husstanden en varsellapp i postkassa. Dersom det varslede tidspunktet ikke passer, må man kontakte KBR for å avtale nytt tidspunkt. Dette står det informasjon om på varsellappen.

Feieravgift  (feie- og tilsynsavgift)
Feieravgiften kreves inn av Vennesla kommune 4 ganger i året. Den er med på fakturaen for kommunale gebyrer og avgifter. Avgiften kreves inn med et årlig gjennomsnittsbeløp, dvs. at man må betale avgift også de årene man ikke får tilbud om feiing eller tilsyn.

Har du spørsmål om feieravgiften, kan du ringe tlf. 478 14 000.

Dersom man ikke lenger har ildsted (ovn), kan man melde dette til KBR (mail: kbr@kbr.no, telefon: 478 14 000).
Feieravdelingen vil verifisere at dette stemmer og underrette kommunen som deretter tar vekk avgiften.
Du finner mer informasjon om feiing og tilsyn på www.kbr.no.