Feiing og tilsyn er en del av det brannforebyggende arbeidet, og hensikten er at den enkelte feier og husstand med felles anstrengelser skal kunne forebygge og motvirke branntilløp og andre farlige situasjoner som kan oppstå.

Det skal føres tilsyn med fyringsanlegget i bygget hvert åttende år, men normalt ikke samme år som det feies.

Feiing av skorsteiner er behovsprøvd, noe som vil si at skorsteinen blir feid hvert åttende år, eller etter behov. Behov for feiing er basert på ulike faktorer - blant annet hva det fyres med, hvordan det fyres og sotmengde.

Varsellapp i postkassa
Et par dager før feieren kommer, får husstanden en varsellapp i postkassa. Dersom det varslede tidspunktet ikke passer, må man kontakte KBR for å avtale nytt tidspunkt. Dette står det informasjon om på varsellappen.

Fritidsboliger også pålagt feiing og tilsyn
Fritidsboliger har tidligere vært unntatt lovbestemt feiing og tilsyn. Forskrift om brannforebygging har endret dette kravet og det betyr at det er pålagt å feie og føre tilsyn med fyringsanlegg i fritidsboliger, på lik linje som i boliger. For ytterligere informasjon se KBR Feiing og tilsyn i fritidsboliger

Feieravgift  (feie- og tilsynsavgift) for boliger og fritidsboliger
Feieravgiften for eneboliger blir fakturert over 4 terminer fram til utgangen av 2019 og avgiften for fritidsboliger faktureres på termin 4.
Fra og med 2020 vil det faktureres for både eneboliger og fritidsboliger 1 gang i året, på termin 1 sammen med de øvrige kommunale gebyrer og avgifter. Det faktureres dermed et årlig gjennomsnittsbeløp, slik at man betaler avgift også de årene man ikke får tilbud om feiing eller tilsyn. Prisen er kr. 269 med moms pr år for både bolig og fritidsbolig. 

Har du spørsmål om feieravgiften, kan du ringe tlf. 478 14 000 eller sende mail til kbr@kbr.no

Nytt ildsted eller endring på eksisterende anlegg
Nytt ildsted (ovn) eller endringer på eksisterende anlegg skal registeres hos Kristiansandregionen brann og redning IKS (KBR) her

Dersom man ikke lenger har ildsted, kan man melde dette til KBR (kbr@kbr.no). Feieravdelingen vil verifisere at dette stemmer og underrette kommunen som deretter tar bort avgiften.


Du finner mer informasjon om feiing og tilsyn på www.kbr.no.