Det må søkes med ansvarsetter dersom

Bygningens karakter endres. Alminnelig forståelse av hva som menes med 'bygningens karakter' er ofte knyttet til stilarter

Endringer på bygninger knyttet til en bestemt tidsepoke eller stilart kan ha vesentlig betydning for byggets eksteriørkarakter. Det vil si at det samme tiltaket, for eksempel innsetting av vindu, kan være søknadspliktig eller unntatt søknadsplikt avhengig av byggets arkitektoniske egenverdi

Det trengs ikke å søke om

Utskifting, innsetting eller fjerning av vindu og dør som ikke endrer fasaden. Tiltaket må ikke være i strid med lovmessige krav til lys, rømning eller brannsikkerhet

  • Utskifting av tak, men vær klar over at det kan være søknadspliktig dersom det medfører at taket heves
  • For mindre endringer på bevaringsverdig bebyggelse gjelder spesielle regler, send skriftlig forespørsel til byggesaksavdelingen via post@vennesla.kommune.no for avklaring av eventuell søknadsplikt