Vi vil advare mot all bading i dette området – uansett vannføring i elva, sier beredskapsleder i Agder Energi, Sverre Eikeland.

Torsdag skal det være et møte mellom Agder Energi og Fylkesmannen i Agder om farene i områder tørrlagt som følge av regulering. Slik aktivitet er generelt farlig, men ekstra farlig i år.  Agder Energi er opptatt av at også Vennesla kommune informerer om farene langs elva.  

Venneslas to største turistattraksjoner er i det aktuelle området: Setesdalsbanen og Tømmerrenna.Det ferdes mange i området. Noen av kulpene er populære badeplasser. Denne aktiviteten skjer på eget ansvar og bør opphøre!

Å bade nederst ved Steinsfossen er aller farligst. Kommer et avbrudd i kraftstasjonen, kan 200 tonn vann flomme ut av fjellet i sekundet. Det kan skje plutselig, uten mulighet til å komme seg på land eller vekk.

Oppe ved Kringsjådammen på grensen mellom Vennesla og Iveland er det også svært farlig å bade. Vannmengden kan øke helt plutselig og de gamle ruinene etter demningen blir ikke stein å sole seg på- men omgjøres på få sekunder til stryk.

Agder Energi opplyser at det alltid er fare for avbrudd i maskinene i kraftstasjonen, noe som fører til plutselige økning i vannmengden. I år er det ekstra stor fare i eleveleiet, siden det oftere vil sendes overskuddsvann inn i det tørrlagte elveleiet enn ellers.

Det er godt skiltet om farene ved å bade i området. Vennesla kommune ber alle innbyggere og gjester om ikke å bade i dette farlige området.