- De som kan sette fram dunkene sine, bør gjøre det. De øvrige bør være ekstra nøye med sortering, oppfordrer  avdelingsleder Linn Olsen Norby i Avfall Sør.

De aller fleste abonnentene vil tåle noen uker uten søppeltømming. I snitt setter vi fram matavfall og grå dunk hver tredje uke. En streik vil ramme både husholdnignene i Vennesla og Kristiansand, men også barnehager, skoler, helseinstitusjoner og andre offentlige virksomheter.

Det var torsdag 3. september ble det brudd i forhandlingene om miljøavtalen for renovatører mellom Maskinentreprenørenes Forbund, LO, Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund. Dersom ikke mekling fører fram, kan lokale renovatører fra Norsk Gjenvinning Renovasjon bli tatt ut i streik fra mandag 28. september. Dette selskapet har ansvar for søppelhentingen i Vennesla for Avfall Sør.

Avfall Sør vil komme med ytterligere informasjon utover i uka. Det er foreløpig usikkert hvor mange ansatte som tas ut i streik ogh hvilke områder som kan bli rammet spesielt.

Avfall Sør lover å sende sms til alle kunder som blir berørt.