Det er meldt storm fra vest og nordvest i fjellheimen i sør etter at et hurtiggående lavtrykk kommer inn over Trøndelag fredag morgen.

Det vil bli storm i fjellet og vinden vil slå ned i dalstrøkene i form av kraftige kast. Det meldes om kast over 25 til 30 sekundmeter i dalene, enda mer i fjellet.

Vakthavende ved Meteorologisk institutt opplyser at det nok blir verst i høyereliggende strøk og dalene i Agder og vestlige deler av Østlandet, men også i Vennesla vil det oppleves sterk vind i kastene. Meteorologen sier skadepotensialet er større dess nærmere fjellheimen du kommer, men oppfordrer likevel til å sikre løse gjenstander også i lavlandet ved kysten.

Oransje farevarsel er nest høyeste farevarsel. Statsforvalteren i Agder har varslet kommunene om å være i beredskap og minner om at svært kraftige kastevinder har stor skadepotensial, og fort kan føre til utfall i kraftforsyning, elektronisk kommunikasjon og hindre framkommelighet. Vennesla kommune varsler sine ulike enheter, vi oppfordrer også alle andre til å være føre var.