- Vi må planlegge for streik, og derfor er det viktig at alle foreldre tenker gjennom andre måter å få barn til skolen og barnehage på. Vi informerer foreldrene via den enkelte skole, opplyser kommunalsjef for oppvekst, Steinar Harbo.

På grunn av korona er det allerede råd om at alle som kan gå, sykle eller på annen måte unngå buss, skal gjøre det. Nå gjelder dette ekstra siden bussen faktisk kan bli innstilt.

Det eneste som ikke omfattes av en mulig streik er skoleskyss med drosje eller båt. Utover dette melder Agder kollektivtrafikk om at nesten alt vil stå.

Det er NHO, LO og YS som mekler i helga, og meklingsfrist er søndag klokka 24.00 og Agder Kollektivtraifkk melder at en eventuell streik vil omfatte alle ruter kjørt av Boreal, Sørlandsruta, Setesdal Bilruter og Agder buss. Nasjonalt kan 23.500 arbeidstakere bli tatt ut i streik.

Streiken er en lovlig arbeidskonflikt mellom arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden i arbeidslivet. Alle sjåfører på Agder er ansatt i selskapene som kjører på kontrakt for Agder kollektivtrafikk. Agder kollektivtrafikk og kommjunene har derfor ingen sjåfører ansatt og er dermed ikke en part i selve arbeidskonflikten. Spørsmål  omkring praktiske konsekvenser kan rettes til Agder kollektivtrafikk