Familiesenteret gir foreldre- og familiestøttende rådgivning og veiledning til familier med barn og unge fra 0-20 år. Tjenesten er et lavterskeltilbud for familier i kommunen. Brukere kan selv ta kontakt med familiesenteret. Familiesenteret skal bidra til å fremme barn og unges psykiske helse og bygge relasjoner innad i familien.