Vennesla kommune er Agders femte største kommune. Vi er den grønne urbane bygdekommunen. Vennesla består etter kommunesammenslåinen i 1965 av bygdene Vennesla, Øvrebø og Hægeland. Vennesla er blant kommunene som vokser aller mest på Agder. Innbyggertallet passerte 15.000 i 2022.  

Vennesla har de siste årene gjort viktige veivalg for å møte framtida. Vennesla er i kraftig transformasjon. Gjennom prosjektet "Den kortreiste bygda" skal over 12.000 innbyggere i framtida kunne gå og sykle til alt.

Lenke til Statistisk Sentralbyrås tall om Vennesla

Vennesla ligger meget sentralt - midt på Agder. Setesdalsvegen (r.v. 9) går gjennom kommunen. Det er kort vei til Kjevik Lufthavn, og Sørlandsbanen har togstopp her. Kristiansand, med alle byens fasiliteter og severdigheter, ligger dessuten kun et drøyt kvarter unna med bil.

Her vil du trives i arbeid og fritid.

Tre hovedutfordringer

Politikerne i Vennesla har skissert tre hovedutfordringer fram mot 2040:

  • Klimautslippene - de må ned med 55 prosent før 2030 og
  • Utenforskap - vi kan ikke fortsette med at mellom 25 og 30 prosent i yrkesaktiv alder ikke deltar i arbeidslivet.
  • Demografi - hvordan skal vi løse oppgavene når befolkningen blir mye eldre.

For å løse alle disse oppgavene må det tenkes nytt, samhandles og samskapes. Ingenting av dette kan kommunen løse helt alene. Derfor er samskaping satt på dagsorden gjennom forpliktende avtaler med næringsliv og frivillighet.

Næringsliv

Vennesla kommune har et mangfoldig næringsliv innen handel, service, håndtverk og industri. Vi er en hub for håndverksnæringer med nesten 14 prosent av alle sysselsatte innen håndverksfag. Pågangen for nyetableringer er stadig økende.  Kommunen har en egen stilling som næringsrådgiver.

  • Hægeland selger flere traktorer pr innbygger enn noen annen bygd og har flrere høykompetente bedrifter innen trevare og mekanik industri.
  • Øvrebø er i verdensklasse som lokaliseringssted for datateknologi. Her ligger også regionens største private rebabiliteringssenter eid av BlåKors. 
  • Vennesla og Hunsøya transformeres til ett av landets mest spennende steder å bo og jobbe - og vi har lansert prosjektet "Den kortreiste bygda" der 12000 mennesker skal kunne gå og sykle til alt.


Kommunen arbeider  tett med næringslivets egne foreninger - Kjøp i Vennesla og Vennesla næringsforening.
Har du kreative ideer eller spørsmål - ikke nøl med å ta kontakt.

Tur- og friluftskommune

I Vennesla har du meget gode muligheter for et aktivt friluftsliv. Her er det tilrettelagt for turer i idyllisk natur til fots, på ski eller sykkel.

Vennesla har egen turstigruppe hvor frivillige kontinuerlig jobber med å utvikle tilbudene. Hos Visit Vennesla har de laget en oversikt med hundrevis av turmuligheter

Når snøen kommer, blir det preparert skiløyper for turfolket i regionen. I Vennesla finner du et sammenhengende løypesystem på 35 km i variert og vakkert terreng rundt Moseidvarden og Nasbøvarden. I tillegg er det på Lauvåsheia et flott tilbud til skiløpere med 15 km preparerte løyper. Sandripheia Fritidspark i Øverbø tilbyr en rekke vinter- og friluftsaktiviteter, inkludert lysløype og rulleskiløype. Senteret er tilrettelagt for mennesker med nedsatt funksjonsevne.  Oppdatert informasjon om bl.a føremeldinger finner du på www.midt-agderfriluft.no