- Vi er veldig glade for at AOF starter tilbud i Vennesla. Det gir en flott mulighet til fagskoleutdanning og etterutdanning for barne- og ungdomsarbeidere. Dette er et tilbud som går til assistenter og fagarbeidere i barnehagene, sier Bess Thormodsæter. Hun er barnehagesjef i Vennesla kommune.

Det er stort behov for kompetansen som studiet gir. Samtidig har det vært noe svak søkning. Det kan ha med for stor avstand til studiestedene å gjøre.

AOF Fagskolen har hatt studietilbud i Arendal, Lyngdal og Kristiansand fram til nå. Det nye studietilbudet i Vennesla skal sannsynligvis ha tilhold i Voksenopplæringens lokaler i sentrum.

-Ni studenter har meldt seg på, og første samling er tirsdag etter vinterferien. Det er mulig å begynne helt fram til 15. mars, forteller Mette Celius, kompetanserådgiver i AOF.

Celius er glad for det tette og gode samarbeidet med barnehagemyndigheten i Vennesla. Hun sier det er en medvirkende årsak til at Vennesla blir studiested.

Studiet gir altså 60 studiepoeng og er godkjent av både Lånekassen og NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen)

- Det blir samlinger på kveldstid. Hver tirsdag og en torsdag i måneden. Etter to år kan studentene kalle seg barne- og ungdomsarbeidere med fagskole. I det offentlige har det vesentlig betydning for lønn. I de private barnehagene kan det være annerledes, sier Celius.