- De som kjører barna til skolen, bør få inn en ny vane med en gang. Sett barna av ute med hovedveien, så sant det er mulig, oppfordrer enhetsleder Arne Vatne.

Han minner om parkeringsplassene på sørsiden og nordsiden av Vennesla kirke. Det er også en stor grus-plass nedenfor bedehuset. Fra alle disse plassene er det kort vei inn til skolene.

De siste månedene er det gravd og endret mye i Skolevegen. Nå er asfaltering igang, og folk henvender seg, usikre på hvordan ting bli.

Blir det gjennomkjøring over Brandehei igjen?

Svar: Det er innført midlertidig forbud mot gjennomkjøring i byggeperioden. Politikerne har bedt om at dette forbudet innføres permanent, og det jobbes med å få til en permanent løsning.

Kan man stoppe bilen på de nye busstoppene langs Skolevegen?

Svar: Det er ikke forbud å stoppe på busslommer hvis man ikke hindrer noen. Men: På busslommen i Skolevegen vil det stå tre busser om morgenen og tre om ettermiddagen. Vatne gjentar at det beste er å få inn den nye vanen med ikke å kjøre inn i området.

Er det lov å kjøre til Vennesla videregående skole?

Svar: Både Auravegen, Skolevegen og vegen opp til Vennesla videregående skole er åpne for bilkjøring. Det er også opprettet 30 nye parkeringsplasser ved videregående. Men igjen: Det lureste for foreldre er å ikke kjøre inn i det hele tatt.

- Vi må rett og slett konstatere at foreldre i bil er det som utgjør den største sikkerhetsrisikoen. Vi må ikke glemme at det er mange hundre elever ved hver av de tre skolene - og at svært mange ferdes i området samtidig om morgenen, sier Arne Vatne.