- Dessuten går det busser som mange kan ta. Det siste alternativet bør være foreldrekjøring, sier rektor ved Vennesla skole Svein A. Hornnes.

I år er det flere skolebusser og bussmuligheter  enn før, grunnet ny skolestruktur. Har du ikke rett på skyss, kan du likevel ta bussen, men da må du betale.

Noen skolebusser er rene skolebusser, andre kan også være lokalrute.

Ikke kjør inn Skolevegen eller Auravegen!

Lederne for de tre store skolene i Skolevegen møter Tom Erik Dønnestad fra Nullvisjonen ute i krysset ved fylkesveg 405. Det er fotografen som ber dem bryte god trafikkultur for å stå midt i vegen. Der står de for å minne både ansatte, elever og foreldre om at trafikken og skolevegen blir tryggere med færrest mulig biler og at alle som kan bør gå, sykle eller ta buss.

Også ved Kvarstein skole, Moseidmoen skole, Skarpengland skole og Eikeland skole oppfordres elever om å gå, sykle eller busse til skolen, men det er i Skolevegen i Vennesla utfordringene er størst.

Og husk: Refleksvest er veldig lurt å ha på seg når du går eller sykler til skolen.

- Hvis noen av ulike grunner må kjøre elevene, oppfordrer vi sterkt om ikke å bruke Skolevegen eller Auravegen. Elevene bør settes av på følgende steder, sier rektor Svein A. Hornnes.

  • Parkeringsplassen ved kirka
  • Parkeringsplassen ved gamle bowlinghallen oppe ved Måneglytt
  • Ved Rema før Auravegen

Klar tale fra Nullvisjonen:

- Foreldre som kjører barna helt til skoledøra, utgjør faktisk den største trafikkfaren for barna. Sånn er det bare og det må vi våge å erkjenne. Når det hoper seg med biler, mopeder, sykler og mange barn inne ved en skole, øker faren, særlig for de yngste, som ikke er så lette å få øye på, sier Tom Erik Dønnestad i Nullvisjonen, før han fortsetter:

- Få inn den gode vanen med en gang mens det er sol og fortsatt sommer. Hvis barna begynner å gå til skolen sammen, har de lyst også når regnet kommer. Barn tåler vann!

Gåing og sykling er bra for helsa til elevene, for klimaet på kloden og for trafikksikkerheten generelt.

  • Mens bare tre prosent av norske skoleelever ble kjørt til skolen i 1979, er tallet rundt 25 prosent.
  • I 1979 var det 84 prosent som gikk eller syklet til skolen. Nå er tallet rundt 60 prosent.

- Vi kan få til veldig mye sammen, når vi blir enige om det. De skolene som lykkes, har foreldre som engasjerer seg for god trafikkultur. Jeg kommer gjerne på foreldremøter for å informere, sier Dønnestad i Nullvisjonen.

Dess flere ansatte og elever som går, sykler eller busser, dess tryggere blir det for alle.

Hver morgen skal 1480 elever og 250 ansatte inn på skolene i Skolevegen.

Rektor sykler – og liker det!

Rektorene sier de oppfordrer alle ansatte om å gå foran som gode eksempler. Vi kan alle bli flinkere til å tenke grønt og til å parkere bilen. Gyrid Nedberg Grønlid kan smile ekstra bredt. Hun har begynt å sykle til jobb, helt fra byen, og hun liker det!

- Jeg begynte like etter at jeg var ute og snakket om trafikksikkerhet på denne tiden i fjor. Jeg tror vi ble fotografert akkurat samme sted da. Sykkel kan anbefales, selv om det noen steder er litt utfordrende veg, sier hun.

De tre skolene i Skolevegen begynner og starter heldigvis på litt ulike tidspunkter. Det vil lette trafikksituasjonen.

- På min skole har vi elever som nettopp har fått førerkort og en del kommer langveisfra. Vi får ikke alle til å parkere bilen, men dess færre biler dess bedre, sier Gyrid.

Inspektør Yngvar Krogstad ved Vennesla ungdomsskole kan trolig skryte av størst andel gående og syklende elever. Krogstad oppfordrer alle elevene sine om å bruke Auravegen eller gang og sykkelvegen langs jernbanen til og fra skolen.

 Noen tips og fakta:

  • Barn som har brukt litt energi før de setter seg ned på skolen, er mer mottakelige for læring enn de ville ha vært hvis de hadde blitt kjørt.
  • Alle barn og unge anbefales å være i fysisk aktivitet minimum 60 minutter hver dag, og skoleveien kan være en naturlig del av dette.
  • Bruk refleksvest
  • Husk sykkelhjelm
  • Tren på skolevegen før skoleåret starter. Dette gjelder særlig første- og andreklassingene.