Vedkommende er et barn. Det er kjent smitteveg.

Det ble utført 279 tester tirsdag. Testing ligger fortsatt på et jevnt høyt nivå.

Vi minner om drop in-vaksinering i Venneslahallen torsdag fra klokka 17.00 til 20.00. Benytt anledningen!

Vi vaksinerer kun med pfizer på drop in denne gangen,