Foreløpig er smittekilden ukjent, men dette jobber smittesporingsteamet med.  Vedkommende har ingen nærkontakter som skal i karantene. Personen går nå i isolasjon. Avklart situasjon.

Vi har hatt omfattende informasjon tidligere fredag. Her følger en oppsummering.
Vi har informert om 26 i karantene ved Skarpengland skole etter mulig smittetilfelle. I alt er 42 i karantene denne saken.  Vi minner om at testen ikke gav endelig konklusjon.  Lørdag vil resultat foreligge. Da blir det avgjort om karanteneoppheves, eller videreføres. 
 Vi har informert om økende smitte i regionen og at det nå er svært viktig å redusere antall sosiale kontakter, reiser og besøk til et absolutt minimum.  Kollektivtrafikk bør unngås når det er mulig.  Reiser bør unngås med mindreverdig er helt nødvendig.

Vennesla kommune vil ikke kreve munnbind, men i visse situasjoner er det klokt å bruke. Vennesla gikk fredag formiddag ut og anbefalte munnbind der folk er tett på hverandre, for eksempel på bussen. Fredag gikk også Agder Kollektivtrafikk og Kristiansand kommune ut med anbefalingen munnbind på bussen når det er avstand under en meter.

Vennesla har ti smittetilfeller i februar, 61 totalt. 
Kristiansand satte smitterekord med 35 tilfeller fredag. Agder har 51 nye tilfeller fredag.  Dette er også rekord.

Agder har økende smitte og høyest smitte i landet.

Vi har sagt det ofte og dere har hørt det ofte.  Hver gang smitten har økt, har dere respondert og bidratt til å få den ned.  Nå gjelder det igjen. Vi må hjelpe hverandre å få smittetallene ned.