Den smittede var i karantene på testtidspunktet. Det er også kjent smitteveg. Virusvariant er ikke klarlagt ennå.

Siste døgn ble det utført 43 tester ved vår teststasjon i Holtet, som nå er åpen om formiddagene. Det er en kraftig økning i antall henvendelser om test før reise.

Dette er jo nå et nasjonalt tema, og det er noe ulik praksis hvordan kommunene håndterer en kraftig økning i denne type tester siden teststentrene først og fremst er en del av smittesporingsarbeidet. I vår region vil det de neste dagene bli avklart om kommunene vil innføre en samlet praksis på området. 

Vi minner om smittevernrådene. Rådene, sammen med smittesporingen, er den beste forsikringen vi har mot økende smitte i Vennmesla. 

  • Hold avstand
  • Vask hendene
  • Test deg ved minste mistanke
  • Bruk munnbind i det offentlige rom inne.