Vedkommende har ikke vært i karantene, men smittevegen er kjent og kommer fra nabokommune.

Det er som følge av dette satt tre nye personer i karantene.  Det er siste døgn utført 30 pcr-tester og en hurtigtest ved vårt testsenter.

Smittesituasjonen er nå slik at Vennesla er godt under landsgjennomsnittet, målt etter antall smittede pr. 100.000 innbyggere siste to uker:

  • Vennesla: 40,2
  • Norge: 54,2
  • Agder: 76,4
  • Kristiansand: 120,8

Kommuneoverlege Per Kjetil Dalane sier at det gunstige nå er summen av lavere smitte, mer vaksinering, at vi er mer utendørs, ferietid og at folk følger smittevernrådene. på den andre og mer ugunstige siden rent smittemessig kommer nå en tid med større samlinger av  folk, sommerfester og den generelle følelsen av at flere og flere blir lei korona.  
som tidligere informert skal plan- og økonomiutvalget samles til ekstramøte torsdag for å vurdere smittesituasjonen i Vennesla og om tiltak skal endres. Vi har for tiden en egen forskrift med tiltak som varer fram til 20. juni.