Lørdag ble det kjent at Vennesla har ett nytt smittetilfelle.  Den smittede har fem nærkontakter, hvorav tre er fra Vennesla.  Smitten er kjent og kommer fra annen kommune. Situasjonen regnes som helt avklart.
Under følger viktig informasjon fra Legemiddelverket om bivirkninger av vaksinen Astrazeneca. Vennesla har mottatt 400 AZ-vaksiner og har brukt cirka 300 på helsepersonell. Siste runde skulle vært vaksinert torsdag, men denne vaksineringen ble stanset. Vi refererer informasjonen som Legemiddelverket har sendt oss via Statsforvalteren i sin helhet:

Informasjon fra Legemiddelverket:

Legemiddelverket har mottatt meldinger om blodpropp og blødninger hos yngre etter vaksinering med AstraZeneca-vaksinen
Personer under 50 år som er vaksinert med AstraZeneca de siste 14 dagene og som opplever økt sykdomsfølelse med flere blå flekker (hudblødninger) mer enn tre dager etter vaksinasjon oppsøker legevakt eller fastlege umiddelbart.
Legemiddelverket har fått flere bivirkningsmeldinger om yngre vaksinerte som har fått hudblødninger (småprikket hudblødning og/eller større eller mindre blå flekker) etter koronavaksinasjon. Dette er alvorlig og kan være et tegn på nedsatt antall blodplater.
Hvem bør oppsøke legehjelp?
Personer under 50 år som har fått AstraZeneca vaksinen og opplever kraftig økende sykdomsfølelse mer enn tre dager etter vaksinasjon og ser større eller mindre blå flekker i huden (hudblødninger) må oppsøke fastlege eller legevakt så snart som mulig.
Melding om blodpropper og hjerneblødninger etter vaksinering med AstraZeneca-
vaksinen
Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet orienterte i går om en melding fra Tynset om et uventet dødsfall som følge av hjerneblødning etter vaksinering med COVID-19 Vaccine AstraZeneca.
Vi har i dag, 13. mars, mottatt ytterligere tre meldinger om alvorlige tilfeller av blodpropp eller hjerneblødning hos yngre personer som har fått AstraZeneca-vaksinen. Disse får nå behandling på sykehus.
Felles for disse pasientene er at de har hatt nedsatt antall blodplater i blodet. Blodpropp og påfølgende hjerneblødning er en sjelden tilstand.
- FHI har satt AstraZeneca vaksinen på pause i koronavaksinasjonsprogrammet. Nå er det Legemiddelverkets rolle å følge opp disse mistenkte bivirkninger og foreta nødvendige tiltakene i denne alvorlige situasjonen, sier Geir Bukholm, smitteverndirektør ved FHI.
Lignende tilfeller i andre land
Det er meldt om lignende hendelser i andre europeiske land, og europeiske legemiddelmyndigheter (EMA) vurderer om det kan være en sammenheng med koronavaksinene. Foreløpig er det ikke kommet noen konklusjon.
Ser nøye på bivirkningsmeldinger om blodpropp og blødninger
FHI og Legemiddelverket har satt i gang analyser for å undersøke sammenhengen mellom vaksinen og ulike former for blodpropp, for eksempel hjerneslag og blodpropp i lungene. Disse analysene vil ta tid.
Legemiddelverket vil nå se ekstra nøye på meldinger om blodpropp og blødninger for samtlige koronavaksiner. Vi ber helsepersonell som mistenker bivirkninger etter vaksinering om å melde snarest mulig.