Det nye tilfellet dreier seg om husstandsmedlem til tidligere smittet. Vedkommende var allerede i karantene.

Fredag vil det komme testsvar på en rekke som er i karantene, blant andre elevene i tiendetrinn på Vennesla ungdomsskole.  Det vil gi viktig avklaring.

I øyeblikket er smittesituasjonen under god kontroll og de aller fleste av de 24 smittetilfellene i april har kjent smitteveg.  Mange smittede er husstandsmedlemmer til andre smittede.  Samtidig er det to, tre tilfeller med noe usikker eller uavklart smitteveg. Siden det høyst sannsynlig dreier seg om mutert virus, er derfor situasjonen ustabil.  Det muterte viruset er svært smittsomt.

Råd fra Dalane 

- Mitt råd er å bruke munnbind inne der avstanden blir under to meter, holde to meter avstand, treffe færrest mulig og avlyse alle unødvendige arrangementer.  Det vil være smitte i et lokalsamfunn så lenge vi ikke stenger helt ned.  Sånn har det vært i over ett år. Nøkkelen er derfor å følge smitterådene og å teste seg ved mistanke.  Det gir god effekt nå, sier kommuneoverlege Per Kjetil Dalane. 

Det aller meste av smitten i det siste spres innad i husstander og mellom husstander på besøk hos hverandre. Mutert virus spres fort i samme husholdning. Meget fort.  Det betydelige utbruddet med smittestatt i Kristiansand som  vi hadde rett etter påske,  er så godt som slått ned. Nå er det slike småklynger inne i husstander som råder. Da er det særlig forebyggende å redusere antall nærkontakter. 

Forskrift?

Vi takker for at dere er flinke med smittevernet.  Det er beste måten å hindre smitte og ny nedstengning på.  I Kristiansand foreslås nå forskrift med forbud om å samle mer enn fem gjester i egen bolig.  Kriseledelsen i Vennesla bil vurdere situasjonen på sitt fredagsmøte, men det jobbes ikke med et liknende forslag i Vennesla ennå.