Den smittede er satt i isolasjon fram til 25. april. Ting tyder på at smittekilden er kommet inn via besøk til annen kommune. 

Alle i husstanden satt i ventekarantene. 20 nærkontakter sjekkes ut nå og alle blir bedt om å test seg i løpet av ettermiddagen

Kommuneoverlege Per Kjetil Dalane bruker ord som slokking og etterslokking. Det store utbruddet de siste dagene har i praksis vært slått ned, viser testene, selv om ikke alle resultater ennå foreligger. For eksempel var det ingen nye smittede da alle karantene-barna i Klokkerstua ble testet. Samtidig vet vi at smitten er i regionen og det kan oppstå nye situasjoner.

Dette undertreker hvor viktig det er å være bevisst på smittevernråd nå som Norge og Vennesla åpner mer opp. Husk å vaske hendene, holde avstand, hoste i albuen og holde seghjemme når man er syk. Ikke nøl med å bestille test. Testing er et svært viktig verktøy for å oppdage smitte tidlig.