De siste fem ukene (16 til 20) har  Vennesla hatt henholdsvis 5, 22, 39, 50 og 17 smittede målt etter registreringsdato. Bare nå i pinsehelga har vi hatt 11 tilfeller.., men smitten er  synkende og i dag er det altså bare ett nytt tilfelle som er registrert.

Kommuneoverlege Per Kjetil Dalane er glad for denne trenden, men minner om at situasjonen er alvorlig.  Smitten må ned på landsgjennomsnittet før vi kan begynne å snakke om at vi har greid å slå smitten tilbake.  Det er fremdeles så mange smittede i regionen at ting fort kan endre seg.  

Det siste smittetilfellet dreier seg om en yngre person som allerede har vært i karantene siden 18. mai.  Smittesporerne har også jobbet med andre saker. På grunn av smittesituasjonen i Kristiansand må stadig innbyggere i Vennesla i karantene.  Dette TISK- arbeidet er uvurderlig og avgjørende for å få smitten under kontroll. Det andre virkemiddelet er det vi alle holder på med, nemlig holde avstand, ha få på besøk, ikke arrangere noe og så videre.

Ved Vennesla videregående skole blir det ikke ordinær undervisning denne uka. På grunn av smittesituasjonen og mange elever og ansatte i karantene, har rektor å valgt å innføre digital hjemmeundervisning for alle i uke 21. Hun sendte tidligere i dag ut denne sms,en til elever og foresatte:

"Etter en helhetsvurdering hvor skolen har flere elever og ansatte i karantene, er det i dag besluttet at det blir hjemmeskole med digital undervisning for alle klasser resten av uke 21. Ingen elever skal møte på skolen. Unntak kan vurderes for elever med et særlig behov for oppmøte. Følg med på It's for oppdatert informasjon. Kontaktlærer gir beskjed til sin klasse om hva som er planen for uka så snart dette er på plass.

rektor Gyrid Grønlid, Vennesla vgs"