Denne smitten berører i utgangspunktet  ikke offentlige virksomheter som skole og barnehage og slike ting. Husstanden er satt i karantene til 1. mai. Fem av nærkontaktene hører hjemme i nabokommunen.

- Vi har en formening om smitteveg, men ingenting er avklart endelig i dette tilfellet, sier kommuneoverlege Per Kjetil Dalane, som mener det gir en viss bekymring når vi får uavklarte smittetilfeller. Det betyr at det er uoppdaget smitte ett eller annet sted. Også er det også alltid noen som får smitte uten å bli syke og oppdage at de er smittet.

- Vi har fulgt de fleste smittevegene de siste ukene, og mener vi har god kontroll selv om det er mer smitte enn tidligere. Samtidig er stiuasjonen ustabil, og vi er sårbare. Det muterte britiske viruset smitter mye lettere. Det er all grunn til å være konsentrert om godt smittevern, sier Dalane.

I går ble 29 elever ved Vennesla ungdomsskole og husstandene deres satt i karantene etter smitte hos én elev.. I morgen eller fredag vil svar på testene fra denne gruppen komme. 

Det er økende smittetrykk i hele Kristiansand-regionen nå - mens det for Norge totalt sett er lavere smitte. Vennesla kommune følger situasjonen tett, har kontakt med Statsforvalteren og er innstilt på å sette inn tiltak om nødvendig. 

Den beste måten å hindre stenging og avlysninger på, er at alle følger smitterådene godt. Hold nødvendig avstand, ha så få nærkontakter som mulig og avlys arrangementer som ikke er nødvendig å avholde. Da kan vi samtidig skjerme trening og aktiviteter for barn og unge. Bruk gjerne munnbund. Ta kloke valg!