Eivind Drivenes klipper snora sammen med Ella Othilie og Robel
Eivind Drivenes klipper snora sammen med Ella Othilie og Robel

Hver eneste en må finne sin plass

- Steinene i metallfarge viser aluminiumen. Og vi kan se elva og det grønne som har skapt Vennesla, og vi ser regnbuens farger. Hvert eneste barn har plassert sin stein her. Uten det barnet og den steinen mangler det noe. Alle må finne sin plass for at kunstverket skal være i orden, sa varaordfører Drivenes da han klippet snora sammen med barnehagebarna Ella Othilie og Robel.

-Dette er samskapingskunst, et eksempel på hva vi får til når vi tenker sammen, sa Bess Thormodsæter. Hun er barnehagerådgiver i Vennesla kommune og har jobbet fram kunstprosjektet sammen med Anita Kverneland.

- Alle har fått tre steiner hver, 800 barn og alle kommunalt ansatte. To steiner ble levert til kunstverket, mens en kan alle beholde selv. Når vi bidrar til fellesskapet, får vi noe igjen, sa hun.

Det er mye symbolikk i «Lekende vitaminer» som kunstner Anna Berthelsen har skapt sammen med alle de andre aktørene. Barna har jobbet med farger, stein, med samspill, med å være individ og med å være sammen med andre. Berthelsen takket alle som har vært med henne i prosjektet og sa hun var svært stolt over resultatet.

Fylkesmannens representant, Bodil Fjelde, sa rett ut at hun er dønn imponert over hvordan Venneslabarnehagene jobber med pedagogisk utvikling og finner kreative og konkrete måter å jobbe på.

- Venneslas barnehager er blant de aller, aller beste i Agder, sa hun.

lekende vitaminer eivind

Tenke, sammen, skape sammen, jobbe sammen

Kunstverket understreker Venneslas identitet som Grønn Urban Bygd. Vi snakker jo mye om Venneslas historie med elva som skapte fundamentet og med arbeidere og ingeniører som kom alle steder fra og skapte det moderne Vennesla sammen.  Tenke sammen, skape sammen, jobbe sammen.

Den setningen står som hovedsetning i hele identitetsprosjektet. Den er også overskriften når politikerne vil at Vennesla skal bli landets ledende samskapingskommune og den passer svært godt på kunstverket som nå ligger som en fargerik spiral utenfor Kulturhuset.

Hvor skal det stå permanent?

Det er ikke avklart – og det handler om ressurser. Lekende vitaminer med sine 2000 stein skal være foran Kulturhuset til snøen kommer. Kanskje vi kan samskape om å finne en fast plass. Skal vi henge det opp? Skal vi henge hver stein på vaier et sted? Eller skal vi lage en kjempestor spiral på høykant som alltid vil minne oss på at i Vennesla kommune der hører vi sammen og er verdifulle – hver eneste en av oss? Svarene på disse spørsmålene er det ikke svar på ennå. 

På grunn av korona måtte barnehagebarna komme puljevis til Kulturhuset fredag. Vi håper mange både venndøler og sørlendinger tar turen for å se på Lekende vitaminer og reflektere litt.

Live-sending

Se direktesendingen fra åpningen på Vennesla kommunes facebook-sider.