Målgruppa er voksne over 18 år som står i fare for, eller har fått, nedsatt funksjonsevne.

Ergoteraputer arbeider for at alle skal være mest mulig aktiv i egen hverdag, leve et aktivt liv og delta i samfunnet. Derfor starter ergoterapeuten med å spørre: Hva er viktige aktiviteter i livet ditt? Ergoterapi tilbyr et variert sett av tilbud. Det kan være trening på aktiviteter, tilrettelegge aktiviteter og/eller gjøre endringer i omgivelsene. Tjenesten er lovpålagt for kommunene og omfatter undersøkelse, kartlegging og oppfølging i hjemmet med fokus på for eksempel:

  • trene aktiviteter i dagliglivet
  • tilrettelegging av dagliglivet
  • veiledning med spesielle behov ved ombygging og nybygging
  • formidling og tilpassing av spesielle tekniske hjelpemidler
  • råd og veiledning

Vennesla kommunes ergoterapeuter er tilknyttet rehabiliteringsteam og team hverdagsrehabilitering.

Kontaktinfo:

Rehabiliteringsstjenesten

  • Tlf: 91 36 22 48, tastevalg 1 for ergoterapi
  • Ergoterapeutene er lokalisert i andre etasje i Helsenteret i Sentrumsvegen 41.