Ved å gå inn i Brønnøysundregisteret og oppdatere informasjonen om ditt lag/ forening hjelper du oss å holde listen over lag/ foreninger oppdatert. Det er spesielt viktig at Vennesla står som forretningskommune i Brønnøysundregisteret, dette for at informasjonen skal listes ut i oversikten.

Oversikten er åpen og er interessant for innbyggere, mulige tilflyttere og kommunen i forbindelse med søknad om tilskuddsordninger til lag/foreninger.                                                                                      

Se listen over lokale lag og foreninger her

Gi tilbakemelding via skjema under dersom du ikke finner ditt lag/forening i oversikten.