Vennesla kommune kartlegger personell med helsefaglig bakgrunn som kan være aktuelle ressurser i forbindelse med korona-situasjonen. 

Vi har spesielt behov for flere sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere

Har du aktuell kompetanse og ønsker å bidra? 

Skriv inn din kontaktinfromasjon under for å registrere deg. 
Arbeidet er lønnet etter gjeldende tariff. 

Takk for at du er med på dugnaden!